• slide1

2017 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2017 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kaş belediye meclisi Şubat toplantısı.

Antalya’nın Kaş Belediyesi olağan Şubat meclis toplantısı, Başkan Halil Kocaer başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Kocaer toplantıda yaptığı konuşmada, meclis olarak Kaş’ın sorunları ve geleceği ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, gelecek nesillere daha temiz, düzenli ve iyi bir Kaş bırakma gayreti içerisinde hep beraber çalıştıklarını belirtti.
Ardından toplantı gündemine geçildi. İlk olarak, Kaş Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.
Kaş Belediyesine bağlanan 5 belde ve 48 köy tüzel kişiliğinin kullanımında bulunan 2B vasıflı taşınmazların Malmüdürlüğünden satın alma konusu görüşülerek, belediye başkanlığına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının çok amaçlı salon yapılması amacı ile tahsis talebinde bulunduğu, mülkiyeti Kaş Belediyesine ait Üzümlü ve Sütleğen Mahallesindeki söz konusu arazilerin tahsis talebi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.
Andifli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların cephelerine rastlayan yola, İtalyan donanmasını dize getiren Kaş’ın Gökçeören köyünden Kurtuluş Savaşı kahramanı, Topçu Çavuş ‘Yusuf Ziya Erdil’ adının verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Çukurbağ Yarımadası kıyıda kısmi yapılaşma tespiti konusu görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı sonu gündem dışında, Muhtarlar Müdürlüğü ile Kaş Kent Konseyi'nin aldığı tavsiye kararı üzerine Halkla İlişkiler Spor ve Kültür Müdürlüğünün kurulması konusunda Başkan Kocaer’in teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi