ETİK KOMİSYONU

          5176 Sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzer, Başkanlık Makamının  05.04.2021 Tarih ve 5943 sayılı Oluru ile aşağıda isim ve unvanları belirtilen idari görevliler arasından Kaş Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.


  FAALİYETLER

         Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile  Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

GÖREVLERİ

1) Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek

2) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.

3) Etik uygulamaları değerlendirmek.
MEVZUAT 

1) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (08/06/2004 tarihli Resmi Gazete)

2) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük Tarihi 13/04/2005)

3) Kamu Görevlileri Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge