İSKAN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

BAŞVURU ÖNCESI ISTENEN BELGELER

 

• Dilekçe
• SGK dan ilişiksizlik belgesi
• Yapı denetimden iş bitim belgesi
• Mimari proje müellifinden iş bitim belgesi
• Enerji kimlik belgesi 
• Belediyemizden borcu yoktur yazısı
• 4 cepheden 2’şer adet fotoğraf (toplam 8 adet)
• Varsa Sığınak Raporu 

BAŞVURU SONRASI ISTENEN BELGELER;

• Mal müdürlüğü harç yazısı
• ASAT müdürlüğü uygunluk yazısı
• Telekom müdürlüğü uygunluk yazısı
• LİHKAB (Lisanslı harita kadastro bürosu) cins değişikliği yazısı