İŞYERİ RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

GAYRİSIHHÎ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

 • Mavi Kapaklı Dosya
 • Başvuru Formu 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilât)
 • Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati) 
 • Kira Kontratı Aslı
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
 • Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 • Çalışacak Personel Hakkında Beyanname
 •  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek)
 •  İtfaiye Raporu (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 •  İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 •  1 Adet Fotoğraf

GEREKTİĞİ HALLERDE;

 • Kapasite Raporu
 • İş Güvenliği Uzmanından Risk Analiz Raporu
 • Ustalık Belgesi
 • Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı)
 • ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 • İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakati
 • İşyeri Açılacak Yer Dükkân/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği
 • Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı 
 •  Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için 

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

 •  Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 •  İmza sirküleri
 •  Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
 •  Mesul Müdür Beyannamesi
 •  Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 •  Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

 • Mavi Kapaklı Dosya
 • Başvuru Formu 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilât)
 • Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati)
 • Kira Kontratı Aslı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Onaylı)
 • Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 • Çalışacak Personel Hakkında Beyanname 
 •  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek) 
 •  Ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise min. 6 kg lık Yangın Tüpü Faturasının ibrazı (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak) 
 •  İşyeri Planı ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 •  1 Adet Fotoğraf

GEREKTIĞI HALLERDE;

 • Ustalık Belgesi
 • Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı) 
 • ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 • İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakati
 • İşyeri Açılacak Yer Dükkân/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği
 • Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı
 • Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

 • 14. Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 • 15. İmza sirküleri
 • 16. Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
 • 17. Mesul Müdür Beyannamesi 
 • 18. Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 19. Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

ÖZEL NITELIKLI İŞYERLERI IÇIN AYRICA İSTENEN BELGELER

 • a- Güzellik ve Masaj Salonlarında Mesul Müdüre Ait Diploma veya Ustalık Belgesi
 • b- Su Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı, Bayilik Sözleşmesi, Analiz Raporu
 • c- Baharatçılar ve Doğal Ürün Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Bitkisel Droglara Mahsus Satış Belgesi
 • d- Masaj, Spor Salonları ve Bilardo Salonları için Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Yazı
 • e- Sigorta Acenteleri için T.O.B.B’den Levha Kaydı ve Yetki Belgesi

 

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Mavi Kapaklı Dosya
 • Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge (Tahsilat)
 • Güncel Tapu Fotokopisi (Tapu Hisseli ise Hissedarların Muvafakati)
 • Kira Kontratı Aslı
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
 • Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
 • Çalışacak Personel Hakkında Beyanname 
 •  Numarataj Belgesi (Tahsilâta harcı yatırılıp “Genel Evraka” dilekçe ve ekleri teslim edilecek)
 •  İtfaiye Raporu  (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak) 
 •  İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
 •  1 Adet Fotoğraf

GEREKTIĞI HALLERDE;

 • Ustalık Belgesi
 • Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı) 
 • ASAT’tan Görüş Belgesi (Numarataj Belgesi ile Başvuru Yapılacak)
 • İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İş hanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakatı
 • İşyeri Açılacak Yer Dükkan/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği
 • Vekaleten İşlem Yapanlardan Vekaletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı 
 • Karayolu Kenarında Açılacak Olan İş Yerleri için 

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

 • 14. Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 • 15. İmza sirküleri
 • 16. Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
 • 17. Mesul Müdür Beyannamesi 
 • 18. Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 19. Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf