AĞULLU MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ağullu Mahallesi 262 ada 1 parsel, 263 ada 1 ila 7 parseller; 264 ada 1 ila 16 parseller; 265 ada 1 ila 6 parsellerin (eski; 168 ada 1, 2, 3 parseller; 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 983, 984 parsellerin) bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işlemi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesinin ilgili hükümleri gereği işlem yapılarak 21/03/2024 tarih ve 193 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu işleme ait Uygulama Paftası ve Ek’leri 04/04/2024 tarihinde saat 11:00’da 30 (otuz) günlüğüne Tarafımızdan askıya çıkarılmıştır.